Szlakiem techniki

Centralny ŁUK Turystyczny obejmuje swoim zasięgiem wspaniały dorobek kulturowy. W jego obrębie znajduje się ważny i niezwykle interesujący dla współczesnych pokoleń szlak techniki. Osiągnięcia regionu w tym zakresie cieszą nie tylko mieszkańców, dla których stanowią codzienność, ale również turystów, zainteresowanych poznaniem cudów techniki. ŁECZYCA – kolej wąskotorowa została zbudowana przez Niemców w 1914 r. w celu transportowania broni […]

Dzikość w sercu (jednodniowa)

Walorem turystycznym przyciągającym wielbicieli spokoju i wyciszenia na terenie Centralnego ŁUK-u Turystycznego jest obcowanie z nienaruszoną przyrodą wpisaną w europejską sieć ochrony przyrody Natura 2000. Pradolina Warszawsko-Berlińska, jak strzała w łuku, wcina się w obszar, który proponujemy do penetracji. Powstała ona 12 tys. lat wstecz, w ostatniej epoce lodowcowej. Pradolina ma charakter niemal płaskiej powierzchni. […]

Śladami II Wojny Światowej (jednodniowa)

Obszar wpisujący się w Centralny ŁUK Turystyczny był świadkiem wielu historycznych wydarzeń, zrywów powstańczych, bardzo tragicznych dla Polski działań wojennych I i II wojny światowej.   Leszcze – dworek (0,5 godz.) Prawdopodobnie właśnie we dworze w Leszczach zrodziła się koncepcja Bitwy nad Bzurą. Zachował się fragment osobistego listu generała Tadeusza Kutrzeby do marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza; […]

Ziemia Świętych i diabła

Centralny Łuk Turystyczny to w dużej mierze historyczna Ziemia Łęczycka, którą pozwoliliśmy sobie nazwać „ziemią między niebem a piekłem”. Przynosi ona niezliczone legendy o Borucie. Należy jednak pamiętać, że teren ten równie silnie jest związany z postaciami świętych i błogosławionych. Proponujemy więc trasę, która umożliwia poznanie miejsc na trwałe z nimi związanych wraz z interesującymi […]

3 miasta – 3 żywioły (dwudniowa)

Łęczyca – miasto Ognia, Kłodawa – miasto Ziemi, Uniejów – miasto Wody Trasa wiedzie od siedziby diabła Boruty – Łęczycy przez wody geotermalne w Uniejowie, po podziemne komory solne Kopalni Soli w Kłodawie. ——– 1 DZIEŃ Łęczyca -starówka i zamek (2 godz.) Urokliwa starówka zachęca do spaceru i zapoznania się ze średniowiecznymi założeniami urbanistycznymi. W pobliżu znajdują się kościół farny p.w. […]