Ziemia Świętych i diabła

Centralny Łuk Turystyczny to w dużej mierze historyczna Ziemia Łęczycka, którą pozwoliliśmy sobie nazwać „ziemią między niebem a piekłem”. Przynosi ona niezliczone legendy o Borucie. Należy jednak pamiętać, że teren ten równie silnie jest związany z postaciami świętych i błogosławionych. Proponujemy więc trasę, która umożliwia poznanie miejsc na trwałe z nimi związanych wraz z interesującymi obiektami sakralnymi.

CIECHOSŁAWICE – Kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej w Ciechosławicach (Pęcławicach) – wzmiankowany w 1521 r., obecny pochodzi z XVIII wieku. Jest to budowla orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Jednonawowy kościół z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Posiada rokokowy ołtarz z bramkami a w nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ofiarności parafian Kościół został odrestaurowany w 2008 r.

PIĄTEK – Kościół parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Trójcy – pierwotny drewniany kościół przetrwał do 1460 r., a obecny został wzniesiony w latach 1455 -1460 z fundacji arcybiskupów gnieźnieńskich. Jest budowlą jednonawową, orientowaną. Przebudowa przeprowadzona w r. 1780 spowodowała zatarcie cech gotyckich architektury kościoła. Przy nawie od strony północnej dobudowano kaplicę dedykowaną Matce Bożej. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz główny – przeniesiony z kościoła OO. Dominikanów w Łowiczu – dedykowany Trójcy Świętej. Kościół p. w. Przemienienia Pańskiego, dawniej św. Wawrzyńca (na cmentarzu grzebalnym) wzniesiony w 1753 r. Jest to kościół drewniany, konstrukcji zrębowej oszalowany, zbudowany na planie prostokąta. Posiada trzy ołtarze rokokowe: główny z obrazami Ukrzyżowania i Przemienienia, i boczne: jeden z obrazami św. Wawrzyńca i św. Katarzyny Aleksandryjskiej a drugi z obrazami św. Barbary i św. Urszuli. Kościół Parafialny Mariawitów p. w. Trójcy Przenajświętszej z początków XX w.

GÓRA ŚW. MAŁGORZATY – dominuje tu widoczny z daleka, posadowiony na wzgórzu, kościół p.w. św. Małgorzaty. Historia jego sięga 1141 r., kiedy istniała tu romańska kaplica p.w. Matki Bożej,należąca do kanoników laterańskich z Trzemeszna – właścicieli osady. Przy niej arcybiskup Jan Pełka w XII w. erygował parafię. Przez wieki była wielokrotnie niszczona i przebudowywana. W końcu XV w. została gruntownie odrestaurowana. Część reliktów gotyckich zachowało się w obecnej budowli, pochodzącej z początku XIX w. Jest ona zlepkiem kilku stylów z interesującym wyposażeniem kościoła.

TUM – Archikolegiata p.w. NMP i św. Aleksego łączy się z postacią św. Wojciecha, do której w r. 2000 sprowadzono relikwie świętego jako wyraz jego kultu, nawiązując do milenijnej tradycji chrześcijaństwa w Łęczycy. Największa w kraju romańska kolegiata była konsekrowana w 1161 r. Do połowy XVI w. stanowiła miejsce zjazdów książęcych i kościelnych. Drewniany kościół św. Mikołaja zbudowany został w 1761 r. o konstrukcji zrębowej, jednonawowy. Oszalowany z dachem krytym gontem, na którym znajduje się wieżyczka z sygnaturką. Wewnątrz barokowe ołtarze z obrazami świętych. Na ścianach znajdowały się XVIII – wieczne obrazy trumienne, które obecnie znajdują się w konserwacji.

ŁĘCZYCA – w mieście tym wielokrotnie przebywała w latach 1930-1939 święta Urszula Ledóchowska, która na prośbę biskupa Wincentego Tymienieckiego w r. 1932 sprowadziła do miasta Siostry Urszulanki SJK. Początkowo miały swoją siedzibę przy ul. Poznańskiej 6, gdzie jest umieszczona tablica upamiętniająca obecność świętej. W 1946 r. przeniosły się do późnorenesansowego gmachu, dawnej siedziby klasztoru Norbertanek. Kościół farny p.w. św. Andrzeja Apostoła o bogatej historii sięgającej 1299 r., kiedy to powołano parafię. Obecny murowany, w stylu gotyckim, konsekrowany był w r. 1425 i objęty patronatem kolejnych władców Polski. Wielokrotnie przebudowywany w XVII, XVIII i XIX w. zatracił w sporej części pierwotny charakter, nawiązując do renesansu i bar. Budowla świątyni-trójnawowa w zwieńczeniu. Dobudowano kaplicę Serca Jezusowego i barokową perełkę tego obiektu, kaplicę Matki Boskiej zwaną, z racji fundatora, kaplicą Szczawińskich. Dodatkową atrakcją wewnątrz kościoła są obrazy znanych polskich malarzy.Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor O.O. Bernardynów to wzorcowy przykład stylu barokowego. Opiekunowie tego obiektu związani byli z Łęczycą od XV wieku, lecz obecna budowla powstała w połowie XVII wieku, konsekrowana w 1652 r. i po trzech latach mocno zniszczona przez Szwedów. Ponownie odrestaurowana i wyświęcona w 1686 r. W r. 1864, za pomoc i udział zakonników w powstaniu styczniowym, nastąpiła kasata klasztoru. Duchowni wrócili do miasta dopiero w 1946 r. Kościół jednonawowy posiada bogate rokokowe wyposażenie i wspaniałą iluzjonistyczną polichromię autorstwa zakonnika ojca Walentego Żebrowskiego. Chlubą kościoła są pięknie brzmiące organy z 1762 r.

STARA SOBÓTKA – wznosi się tu kościół p.w. św. Mateusza. Legenda głosi, że w tutejsze strony docierali Krzyżacy, którzy mieli wznieść ten kościół. Faktycznie to oni w 1331 r. kościół spalili. Do dziś zachowała się średniowieczna chrzcielnica. Obecna murowana budowla powstała w XVI wieku na miejscu drewnianego kościółka. Po przebudowach w 1879 r. i 1945 r. kościół zatracił swój pierwotny charakter. Jego wnętrze wyposażone jest w barokowe ołtarze i pięknie zdobioną ambonę z XVIII wieku. Na cmentarzu parafialnym ok. 500 m w kierunku zachodnim znajduje się kaplica p.w. św. Rocha z 1851 r., w ołtarzu której widnieje obraz patrona z XVIII w.

KŁODAWA – historia obiektów sakralnych Kłodawy wg tradycji sięga r. 1085. W tym właśnie czasie Władysław Herman ufundował kościół p.w. św. Idziego. Była to budowla romańska, podniesiona przez kanoników regularnych w r. 1429 do rangi kolegiaty. Przetrwała ona wraz z klasztorem do r. 1809, po którym została rozebrana. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP wybudowany został w 1623 r. i uległ spaleniu. Odbudowany w latach 1718 – 1755 został konsekrowany w r. 1766. Należał on do zespołu klasztornego karmelitów trzewiczkowych. Prezentuje styl barokowy, ideowo związany z kontrreformacją. Kościół ma układ trzynawowy z wnętrzem o wystroju rokokowym. W środku można podziwiać ambonę w kształcie łodzi, rokokowe stalle, tabernakulum z płaskorzeźbą Wieczerzy Pańskiej. Szczególne miejsce zajmuje obraz Matki Bożej Szkaplerznej z drugiej połowy XVII wieku, w srebrnej sukience i koronach, umieszczony w ołtarzu głównym, zasłonięty wizerunkiem Chrystusa w Ogrójcu. Do kościoła od strony północnej przylegają zabudowania klasztorne, obecnie spełniające funkcję plebani. Drewniany kościół p.w. św. Fabiana i Sebastiana na cmentarzu parafialnym został zbudowany w r. 1557. Powstał on na fundamentach kaplicy Bożego Ciała pochodzącej z 1390 r. W czasie, kiedy pełnił funkcję kościoła parafialnego (1848-1878), został gruntownie odrestaurowany. Obok znajduje się drewniana dzwonnicaz XVIII wieku o konstrukcji słupowej, nakryta podobnie jak kościół, dachem gontowym.

DĄBIE – 1000 lat temu Dąbie i okoliczne miejscowości były własnością zamożnego rodu Porajów, do którego należał św. Bogumił. Do dziś w pobliżu obecnego cmentarza katolickiego znajduje się kamień, na którym zgodnie z miejscowa legendą, święty pozostawił odcisk swojej stopy oraz studzienka, z której utrudzony podróżą Bogumił czerpał wodę. Przed II wojną światową na terenie Dąbia i jego okolic zamieszkiwali przedstawiciele czterech wyznań i narodowości: katolicy, ewangelicy, baptyści oraz Żydzi. Ostatnim materialnym śladem minionej przeszłości są świątynie: kościół katolicki, ewangelicko-augsburski, zbór baptystów oraz synagoga. Budynek kościoła katolickiego pochodzi z r. 1809. Prace przy jego wznoszeniu rozpoczęły się w 1807 r. Nową budowlę zaprojektował w stylu eklektycznym Hilary Szpilowski. W 1793 r. w pożarze uległ zniszczeniu poprzedni kościół parafialny ufundowany w XVII w. przez Celestyna Dunina, podczaszego brzezińskiego. Kościół baptystów powstał w 1939 r. Wzniesiono go w stylu architektonicznym określanym jako modernizm historyzujący. Obecnie jest to najlepiej zachowany obiekt zabytkowy, będący świadectwem osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej. Pierwszych kolonistów holenderskich w 1871 r. osadził w okolicach Dąbia chorąży łęczycki Rupert Dunin. W 1806 r. w Dąbiu powstała parafia ewangelicko-augsburska. Kahał utworzono w Dąbiu w 1811 r.

UNIEJÓW – życie religijne miasta opiera się na kulcie Świętego Bogumiła, który jako pierwszy z arcybiskupów gnieźnieńskich w XI w. przebywał w Uniejowie. Jego relikwie od 1666 r. spoczywają w uniejowskiej kolegiacie. Parafia erygowana była przed 1137 rokiem. Obecny kościół p.w. Wniebowzięcia NMP został zbudowany w stylu gotyckim w r. 1349, dzięki pomocy i wsparciu arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego. Przebudowywany w XV i XVII wieku został rozbudowany i podwyższony. Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. został mocno zniszczony. Odremontowany w latach 1945- 46, powrócił do swej świetności. Do wartościowego wyposażenia kolegiaty należy gotyckie prezbiterium z XIV w., ołtarze boczne z XVII w. oraz sarkofag Świętego Bogumiła, wykonany z czarnego marmuru. Uniejowski zamek, wybudowany w latach 1360-65, jako siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, do końca I Rzeczypospolitej pełnił bardzo ważną rolę w życiu kościoła polskiego. Odbywały się tu synody biskupie, przechowywano w skarbcu cenne relikwie oraz więziono przeciwników wiary katolickiej.

SPYCIMIERZ – kościół parafii rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Obecny kościół wybudowano w latach 1986 – 1992 i jest to już piąty kościół w Spycimierzu. Wszystkie poprzednie kościoły posiadały drewnianą konstrukcję, przy czym pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1108 r. W r. 1986 Ojciec Święty pobłogosławił kamień węgielny pod obecny kościół. W świątyni wykonana jest bogato zdobiona polichromia oraz znajduje się ołtarz główny z pozłacanymi elementami dekoracyjnymi. W kościele znajduje się popiersie papieża Jana Pawła II, wykonane w 2001 r. przez włoskiego rzeźbiarza Albino Sirsi. Z katedry wawelskiej w 2005 r. sprowadzono relikwie św. Floriana. Przed kościołem posadzono świerki sprowadzone z lasu katyńskiego.

ŚWINICE WARCKIE – miejscowość związana z postacią świętej Faustyny Kowalskiej i kultem Miłosierdzia Bożego, przyciągająca licznych pielgrzymów, tak z kraju, jak i z zagranicy. W klasycystycznym kościele p.w. św. Kazimierza zbudowanym w 1859 r. (obecnie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny) Pierwszą świątynię p.w. św. Gotarda ufundował arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka około 1300 r. 27 sierpnia 1905 r. została tutaj ochrzczona Helena Kowalska – św. Faustyna. W świątyni zachowały się: chrzcielnica, przy której została ochrzczona, konfesjonał, przy którym się spowiadała oraz relikwiarz z Jej relikwiami. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. Na łuku prezbiterium widnieją słowa, które usłyszała Święta z ust Jezusa podczas objawienia, jakie przeżyła w tym kościele w 1935 r., przyjeżdżając do chorej matki: „Wybranko moja udzielę Ci jeszcze większych łask, abyś była świadkiem przez całą wieczność nieskończonego miłosierdzia mojego”. Od kilku lat trwają prace przy rozbudowie Sanktuarium.

GŁOGOWIEC – wieś oddalona o 2 km na południe od Świnic Warckich. Znajduje się w niej rodzinny dom św. Faustyny Kowalskiej -a w nim ekspozycja sprzętów gospodarstwa domowego z pierwszych dziesięcioleci XX wieku oraz oryginalny warsztat stolarski ojca św. Faustyny. W dużej izbie znajdują się reprodukcje rodzinnych zdjęć. Obiekt udostępniony do zwiedzania, pieczę nad nim sprawują Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej w Świnicach Warckich.

GRODZISKO – niewielka wioska, położona w odległości 4 km na północny-wschód od Świnic Warckich, w której znajduje się późnorenesansowy kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wzniesiony został w 1612 r. na miejscu drewnianego kościoła parafialnego z przełomu XIV i XV wieku. Budynek jednonawowy o bogatym wyposażeniu. Znajdują się tu dwa portale renesansowe z XVII w., barokowy ołtarz główny oraz rokokowe boczne pochodzące z XVIII w. Ciekawostką owianą legendami jest ambona w kształcie łodzi Piotrowej. Kilkaset metrów od świątyni znajduje się cmentarz parafialny, który opisała mieszkająca w pobliskim Gubinie w latach 1872-75 Maria Konopnicka.

PIECZEW – niewielka wioska oddalona 5 km od Grabowa była własnością arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy w 1387 r. ufundowali kościół i utworzyli parafię. Na miejscu pierwotnej budowli został posadowiony obecny, drewniany kościół p.w. św. Stanisława Biskupa. Konsekrowany był w 1747 r. Częściowo rozbudowany w 1898 r. przetrwał do współczesnych czasów. Kościół w Pieczewie to budowla jednonawowa o konstrukcji zrębowej, oszalowanej deskami modrzewiowymi, dach dwuspadowy pokryty blachą z murowaną wieżyczką na sygnaturkę. Wystrój wnętrza: barokowa ambona i trzy ołtarze. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Boskiej Czuwającej z XVIII wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *